Перейти к содержанию

Одиа

Босьтӧма Wikipediaысь
Одиа — мам кыв (кельыдгӧрд рӧма)

Одиа (ଓଡ଼ିଆ [oːɖiaː]) либӧ ория (oṛiā) — тайӧ Индияын, Одиша (важ ним Орисса) штатын инд-арий кыв.

ka /kɔ/ kha /kʰɔ/ ga /gɔ/ gha /gɔ/ ṅa /ŋɔ/
ca /ʧɔ/ cha /ʧʰɔ/ ja /ʤɔ/ jha /ʤɔ/ ña /ɲɔ/
ṭa /ʈɔ/ ṭha /ʈʰɔ/ ḍa /ɖɔ/ ḍha /ɖɔ/ ṇa /ɳɔ/
ta /tɔ/ tha /tʰɔ/ da /dɔ/ dha /dɔ/ na /nɔ/
pa /pɔ/ pha /pʰɔ/ ba /bɔ/ bha /bɔ/ ma /mɔ/
ya /jɔ/ ra /rɔ/ ḷa /ɭɔ/ la /lɔ/
śa /sɔ/ ṣa /sɔ/ sa /sɔ/ ha /hɔ/

Гора пасъяс:

a /ɔ/ ka
ā /a:/ କା
i /i/ କି ki
ī /i:/ କୀ
u /u/ କୁ ku
ū /u:/ କୂ
ṛ /rɨ/ କୃ kṛ
e /e/ କେ ke
ai /ɔi/ କୈ kai
o /o/ କୋ ko
au /ɔu/ କୌ kau

Лыдпасъяс:

୧୦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଛାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଥ ନଅ ଦଶ
ek du’i tini chāri pāñc cha’a sāt āth na’a dash