Перейти к содержанию

Маратхи

Босьтӧма Wikipediaысь
Маратхи — мам кыв (кельыдгӧрд рӧма)
Моди гижӧд

Маратхи (मराठी, marāṭhī [məˈɾaʈʰi]) — тайӧ Индияын (Махараштра, Гоа, Гуджарат, Мадхья-Прадеш, Карнатака, Андхра-Прадеш, Тамилнад штатъясын) инд-арий кыв. Анбур — деванагари, важӧн — моди.

Моди анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

Моди анбур
𑘀 A 𑘐 GA 𑘠 DHA
𑘁 AA 𑘑 GHA 𑘡 NA
𑘂 I 𑘒 NGA 𑘢 PA
𑘃 II 𑘓 CA 𑘣 PHA
𑘄 U 𑘔 CHA 𑘤 BA
𑘅 UU 𑘕 JA 𑘥 BHA
𑘆 VOCALIC R 𑘖 JHA 𑘦 MA
𑘇 VOCALIC RR 𑘗 NYA 𑘧 YA
𑘈 VOCALIC L 𑘘 TTA 𑘨 RA
𑘉 VOCALIC LL 𑘙 TTHA 𑘩 LA
𑘊 E 𑘚 DDA 𑘪 VA
𑘋 AI 𑘛 DDHA 𑘫 SHA
𑘌 O 𑘜 NNA 𑘬 SSA
𑘍 AU 𑘝 TA 𑘭 SA
𑘎 KA 𑘞 THA 𑘮 HA
𑘏 KHA 𑘟 DA 𑘯 LLA

Гора пасъяс (KA шыпас дорын)[вежны | Вежны кодировкаын]

𑘎𑘰 kaa 𑘎𑘸 kll
𑘎𑘱 ki 𑘎𑘹 ke
𑘎𑘲 kii 𑘎𑘺 kai
𑘎𑘳 ku 𑘎𑘻 ko
𑘎𑘴 kuu 𑘎𑘼 kau
𑘎𑘵 kr 𑘎𑘽 kaṃ
𑘎𑘶 krr 𑘎𑘾 kaḥa
𑘎𑘷 kl 𑘎𑘿 k

Деванагари[вежны | Вежны кодировкаын]

ka
/kə/
kha
/kʰə/
ga
/ɡə/
gha
/ɡʱə/
ṅa
(/ŋə/)
ca
/tʃə/ либӧ /tsə/
cha
/tʃʰə/
ja
/dʒə/ либӧ /dzə/
jha
/dʒʱə/ либӧ /dzʱə/
ña
/jə̃/
ṭa
/ʈə/
ṭha
/ʈʰə/
ḍa
/ɖə/
ḍha
/ɖʱə/
ṇa
/ɳə/
ta
/t̪ə/
tha
/t̪ʰə/
da
/d̪ə/
dha
/d̪ʱə/
na
/n̪ə/
pa
/pə/
pha
/pʰə/ либӧ /fə/
ba
/bə/
bha
/bʱə/
ma
/mə/
ya
/jə/
ra
/rə/
ṟa
/rə/
la
/lə/
va
/ʋə/
śa
/ʃə/
क्ष ज्ञ
ṣa
/ʃə/
sa
/sə/
ha
/hə/
ḷa
/ɭə/
kṣa
/kʃə/
jña
/ɡɲə/
Шыпас अं अः
Транслитерация a ā i ī u ū e ai o au aṃ aḥ
Шуанног /ə/ /a/ /i/ /u/ /ru/ /e/ /əi/ /o/ /əu/ /əm/ /əhə/

Гора пасъяс (KA шыпас дорын)[вежны | Вежны кодировкаын]

Script Шуанног
/kə/
का /ka/
कि /ki/
की /ki:/
कु /ku/
कू /ku:/
कृ /kru/
के /ke/
कै /kəi̯/
को /ko/
कौ /kəu̯/
कं /kəm/
कः /kəhə/

Морта нимвежтасъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

Ме मी Ми आम्ही āmhī, आपण āpan
Тэ तू Ті तुम्ही tumhī
Сійӧ तो to, ती tī, ते te Найӧ ते te, हे he, त्या tyā, ती

Лыдакывъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

0 - 𑙐 - - शून्य [ɕuːnjə]
1 - 𑙑 - - एक [eːk]
2 - 𑙒 - - दोन [d̪oːn]
3 - 𑙓 - - तीन [t̪iːn]
4 - 𑙔 - - चार [t͡saːɾ]
5 - 𑙕 - - पांच [paːnt͡s]
6 - 𑙖 - - सहा [s̪əɦaː]
7 - 𑙗 - - सात [saːt̪]
8 - 𑙘 - - आठ [aːʈʰ]
9 - 𑙙 - - नऊ [nəuː]
10 - 𑙑𑙐 - १० - दहा [d̪əɦaː]
11 - 𑙑𑙑 - ११ - अकरा [əkəɾaː]
12 - 𑙑𑙒 - १२ - बारा [baːɾaː]
13 - 𑙑𑙓 - १३ - तेरा [teːɾaː]
14 - 𑙑𑙔 - १४ - चौदा [t͡ʃəudaː]
15 - 𑙑𑙕 - १५ - पंघरा [pand̪ʰɾaː]
16 - 𑙑𑙖 - १६ - सोळा [soːɭaː]
17 - 𑙑𑙗 - १७ - सतरा [sətəɾaː]
18 - 𑙑𑙘 - १८ - अठरा [əʈʰəɾaː]
19 - 𑙑𑙙 - १९ - एकोनीस [eːkoːniːs]
20 - 𑙒𑙐 - २० - वीस [ʋiːs]

Ыстӧгъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

Read in Marathi