Перейти к содержанию

Бенгал кыв

Босьтӧма Wikipediaысь
Бенгал — мам кыв (кельыдгӧрд рӧма)

Бенгал кыв (বাংলা Bāṇlā) либӧ бенгали — тайӧ Индияын (Рытыввыв Бенгалия да Трипура штатъясын) да Бангладешын (каналан кыв) инд-арий кыв. Анбур — бонгаккхор.

kô /kɔ/ khô /kʰɔ/ gô /gɔ/ ghô /gʱɔ/ ņô /ŋɔ/
chô /ʧɔ/ chhô /ʧʰɔ/ jô /ʤɔ/ jhô /ʤʱɔ/ nô /nɔ/
ṭô /ţɔ/ ṭhô /ţʰɔ/ đô /ɖɔ/ đhô /ɖʱɔ/ nô /ɳɔ/
tô /t̪ɔ/ thô /t̪ʰɔ/ dô /d̪ɔ/ dhô /d̪ʱɔ/ nô /nɔ/
pô /pɔ/ phô /pʰɔ/ bô /bɔ/ bhô /bʱɔ/ mô /mɔ/
jô /ʤɔ/ rô /ɾɔ/ lô /lɔ/
shô /ʃɔ/ либӧ sô /sɔ/ shô /ʃɔ/ shô /ʃɔ/ либӧ sô /sɔ/ hô /ɦɔ/
য় ড় ঢ়
e /e̯/ либӧ — /-/ ŗô /ɽɔ/ ŗhô /ɽɔ/

Гора пасъяс:

ô /ɔ/ либӧ o /o/
a /a/ কা ka
i /i/ কি ki
i /i/ কী ki
u /u/ কু ku
u /u/ কূ ku
ri /ri/ কৃ kri
ê /æ/ либӧ e /e/ কে ke
oi /oj/ কৈ koi
o /o/ কো ko
ou /ow/ কৌ kou

Мӧд пасъяс:

ôt কৎ kôt /kɔt̪/
ôñ কঁ kôñ /kɔ~/
ôņ কং kôņ /kɔŋ/
ôh কঃ kôh /kɔh/
ক্ k /k/

Морта нимвежтасъяс

[вежны | Вежны кодировкаын]
Ме ami Ми amra
Тэ tui, tumi, apni Ті tora, tomra, apnara
Сійӧ e, ini
o, uni
she, tini
Найӧ era, ẽra
ora, õra
tara, tãra
0 - - শূন্য shunyô
1 - - এক æk
2 - - দুই dui
3 - - তিন tin
4 - - চার char
5 - - পাঁচ pãch
6 - - ছয় chhôy
7 - - সাত sat
8 - - আট at
9 - - নয় nôy
10 - ১০ - দশ dôsh
11 - ১১ - এগার egarô
12 - ১২ - বারো baro
20 - ২০ - কুড়ি (বিশ) kuri (bish)
30 - ৩০ - ত্রিশ trish
40 - ৪০ - চল্লিশ chôllish
50 - ৫০ - পঞ্চাশ pônchash
60 - ৬০ - ষাট shat
70 - ৭০ - সত্তর sôttôr
80 - ৮০ - আশি ashi
90 - ৯০ - নব্বই nôbbôi
100 - ১০০ - শত shôtô
1000 - ১০০০ - হাজার (সহস্র) hajar (sôhôsrô)
10000 - ১০০০০ - দশ হাজার dôsh hajar
100000 - ১০০০০০ - লক্ষ (লাখ) lôkkhô (lakh)
1000000 - ১০০০০০০ - দশ লক্ষ dôsh lôkkhô
10000000 - ১০০০০০০০ - কোটি koti
100000000 - ১০০০০০০০০ - দশ কোটি dôsh koti
1000000000 - ১০০০০০০০০০ - শঙ্খ shôngkhô