Перейти к содержанию

Ыткуиль (кыв)

Босьтӧма Wikipediaысь
Ихьтаиль

Ыткуиль (Iţkuîl, [ɪθˈkʊ.il]), сидзжӧ ифкуиль, ыфкуил, сёрӧнджык (реформируйтӧм) илакш — лӧсьӧдӧм кыв, лӧсьӧдысь — Джон Кихада (John Quijada), америкаса кыв туялысь. Анбур — ихьтаиль (içtaîl) либӧ латин транслитерация.

Ыткуиль латин анбур

[вежны | Вежны кодировкаын]

Важ анбур (2004)

[вежны | Вежны кодировкаын]
Шыпас Шуанног
a a
â ɑ
ä æ
b b
c ʦ
ċ t͡ʂ
č ʧ
ç ɕ
d d
ð
e ɛ
ê e
ë ɤ
f f
g g
ġ ɢ
ǧ ɣ
h h
ħ
i ɪ
î i
ï ɯ
j ʤ
ǰ ɟ
k k
ķ c
l l
ł ɫ
ļ ɬ
m m
n n
ņ ŋ
Шыпас Шуанног
o ɔ
ô o
ö œ
ø ø
p p
q q
t͡ɬ
r r
ŗ ɭ
ř ʁ
s s
ş ʂ
š ʃ
t t
ţ θ
u ʊ
û u
ü ʉ
v v
w w
x x
χ
y j
ÿ y
ʝ
z z
ʐ
ƶ ʣ
ż ʥ
' ʔ

Выль анбур (2011)

[вежны | Вежны кодировкаын]
Шыпас Шуанног
a a
â ɑ
b b
c ʦ
č ʧ
ç ç
d
dh ð
e ɛ
ê e
ë ə
f f
g g
h h
i ɪ
î i
j ʤ
k k
l l
ļ ɬ
m m
n
ň ŋ
Шыпас Шуанног
o ɔ
ô o
ö œ
p p
q q
r ɾ, r
ř ʁ
s s
š ʃ
t
ţ θ
u ʊ
û u
ü ʉ
v v
w w
x x
xh χ
y j
z z
ż ʣ
ž ʒ
ʔ

Pull̀ uíqišx ma’wałg eřyaufënienˉ päţwïç aŭë’yaļt xne’wïļta’şui tua kit öllá yaqazmuiv li’yïrzişka’ p’amḿ aìlo’wëčča šu’yehtaş

Шуанног: [ˈpʊ́l̪l̩̪̀ ʊˈɪ́qɪ̀ʃx ˈmáʔwàɫ̪ɡ ɛʁjaʊ̯fɤˈn̪ɪ́ɛ́n̪ ˈpǽθwɯ̀ç aʊ̯ˈxɤ́ʔjàɬt xn̪ɛʔwiɬˈtáʔʂʊ̀ɪ̯ ˈt̪ʊ́à kɪ̂t̪ œl̪ˈːâ jaˈqázmʊ̀ɪ̯v l̪ɪʔjɯɾˈzɪ́ʂkàʔ pʼamˈm̩̂ aɪl̪ɔʔˈwɤ́tʃːà ʃʊʔˈjɛ́ɸt̪àʂ]

Кывзыны   Лӧсьӧдӧм кывъяс
Войтыркостса кывъяс: Будинос | Воляпук | Глоса | Идиом Неутраль | Идо | Интерглосса | Интерлингва | Латино сине флексионе | Лингва франка нова | Новиаль | Нэо | Оксиденталь | Славянкостса кывru | Эсперанто
Вӧвлытӧмтор кывъяс: Дотраки кыв | Квенья | Клингон кыв | Кхуздул | Ларимин | На’ви | Синдарин | Эналь
Логика/экспериментальнӧй кывъяс: Логлан | Ложбан | Токи Пона | Ыткуиль