Ва вежӧдан лун

Босьтӧма Wikipediaысь

Ва вежöдан лун - (рочӧн Крещение Господне) - православнöй вичкоса гаж, пасйöны тöвшöр 19-öд лунö.

Ва вежöдан лун – крам празьник Кöрткерöс районса Висер сиктын.

Ва вежöдан лунöн помасьö Вежадыр. Эжва йылын сiйöс шуöны Ва вежöдöм либö Крешенньö, Луздор вожынсветтьö öстанöк.

Тайö лунас юяс вылö вöчöны йöрдан либö öшмöс. Йöрдансö кералöны нёль пома крест моз. Лун шöр кадö сэтчö локтö поп. Сiйö вежöдö васö молитваясöн (лыддьö «Во Иордани»), Енъясöн да крестöн, кодöс сэсся дзугмылö ваас. Та бöрын ваыс лыддьысьö вежаöн, бурдöданöн.

Чайтöны, мый тайö лунас колö вöтлыны лёк вынъяссö, кодъяс Вежадыр чöж восьсöн шöйтiсны сикт кузя. Вежöдöм ваöн мыськалöны ки да чужöм, медым мынтöдчыны «сöтанасьыс» да пежсьыс; йöзыс купайтчöны. Васö босьтöны дозмукъясö да видзöны во чöж. Вежа ваöн койöны керка-карта пельöсъяс, гöбöч да öшмöс, мыськалöны енъяс, сэсся пернапасалöны.

Сiдзжö эскöны, мый вой шöр каднас ваыс быдлаын вежа. Абу кö позянлун босьтны васö вежöдöм йöрданысь, сiйöс позьö гумовтны öшмöсысь либö ключысь. Унаöн вежа васö босьтöны вичкоысь.

Ношульын шуöны, мый вежа ва койöмöн позьö вöтлыны тöрöканöс, лудiкöс да шыр чукöрöс. Медым вöтлыны лёк вынсö керкаысь да гидйысь, кöзяйка босьтö кок костас рач пу (сковородник) да кытшовтö керкасö, лым вылö визь кольöмöн.

Пожöг сиктын пöжалöны «ва вежöдан ляпушка», кодöс видзöны жытникас локтан Ва вежöдан лунöдз.

Эскöны, мый Ва вежöдан лунö оз позь ёртчыны – Енмыс мыждас таысь.

Приметаяс :[вежны | Вежны кодировкаын]

  • Ывлаас кö кöдзыд – Прокопей лунö поводдяыс лоö бур, лоö бур урожай. Кодзула енэж кö, гöрд вотöса во водзын.
  • Рöштвосянь Ва вежöдан лунöдз кö кöдзыд, Петыр лунсянь Прокопейöдз зэра поводдя лоö.
  • Кор Ва вежöдан лунö вичкоысь лэччасны ю вылö йöрданысь васö вежöдны, сэк кö поп плеш вылö усьö енежсьыс лымчир, сiйö вонас лоö бур урожай.

Öшмöс[вежны | Вежны кодировкаын]

  • Коми календар. 2009 во / Лöсьöдiс Öльöш Рассыхаев. Сыктывкар, 2008.