Ă

Босьтӧма Wikipediaысь

Ăă — латин анбурлӧн шыпас, бергалӧ румын да въет кывъясын. Сідзжӧ Ă вӧдитчисны 1972 воӧдз малай анбурын [ə] шы пасйӧм пыдди.

Шуанног[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

румын — [ə]

въет — [a]

Видзӧдӧй тшӧтш[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Ӑ