Перейти к содержанию

Китай кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Китай кыв (традиция иероглифъясӧн 漢語, кокнялӧм иероглифъясӧн 汉语, пиньинь hànyǔ, ханьюй либӧ 中文, zhōngwén, джунвень) — тайӧ син-тибет кыв, Китайын, Тайвань ді вылын да Сингапурын (англичан-, тамил- да малайкӧд) каналан кыв. Анбур — китайса иероглифъяс, латин (пиньинь), Тайвань ді вылын слога анбур джуинь (бопомофо), важӧн мукӧддырйи араб (сяоэрдзин).

Китай анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

Latinxua Sin Wenz
Китай сёрнисикасъяс
Сяоэрдзин — китай араб анбур
Ыджыд китай кывчукӧр

Джуинь (пиньиньӧн Zhùyīn Fúhào, 注音符号, 注音符號, bopomofo, ㄅㄆㄇㄈ — шуйгавыв)[вежны | Вежны кодировкаын]

Пиньинь[вежны | Вежны кодировкаын]

Bb [p] Pp [pʰ] Dd [t] Tt [tʰ] Gg [k] Kk [kʰ] Mm [m] Nn [n] Ll [l] Zz [ts] Cc [tsʰ] ZHzh [ʈʂ] CHch [ʈʂʰ] Jj [tɕ] Qq [tɕʰ] Ff [f] Ss [s] SHsh [ʂ] Rr [ʐ], [ɻ] Xx [ɕ] Hh [x] Ww [w] Yy [j] Êê [ɛ] Aa Ee Ii Oo Uu Üü Āā Ēē Īī Ōō Ūū Ǖǖ Áá Éé Íí Óó Úú Ǘǘ Ǎǎ Ěě Ǐǐ Ǒǒ Ǔǔ Ǚǚ Àà Èè Ìì Òò Ùù Ǜǜ

Латин (Latinxua Sin Wenz, пиньиньӧн Lādīnghuà Xīn Wénzì, Ладинхуа синь веньдзы, 拉丁化新文字 1931 во, ССРС)[вежны | Вежны кодировкаын]

a b c ch d e f g i j k l m n ng o p r rh s sh t u w x y z zh

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]