Перейти к содержанию

Казах кыв

Босьтӧма Wikipediaысь
Алматы. «Казах казахкӧд сёрнитӧй казахӧн» гижӧд

Казах кыв (қазақ тілі, قازاق ٴتىلى, qazaq tili) тайӧ тюрк кыв, Казахстанын каналан кыв.

Казах анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

Ӧнія кирилл анбур Миссионер
кирилл анбур
Латин
Яналиф
Латин
пиньинь анбур (Китайын)
Шуанног
Аа Аа Aa Aa /a/
Әә Ӓӓ Əə Əə /æ/
Бб Бб Bb /b/
Вв Уу Vv Vv /v/
Гг Гг Gg Gg /ɡ/
Ғғ Гг Ƣƣ Ƣƣ /ɣ/
Дд Дд Dd Dd /d/
Ее Ее Ee Êê /e/, /je/
Ёё Йо йо /jo/, /jø/
Жж Жж Çç Jj /ʒ/
Зз Зз Zz Zz /z/
Ии Ии Jj (1938 воӧдз)
Јј (1938—40)
Yy /ɯj/, /ɪj/
Йй Йй Yy /j/
Кк Кк Kk Kk /k/
Ққ Кк Qq Ⱪⱪ /q/
Лл Лл Ll Ll /l/
Мм Мм Mm Mm /m/
Нн Нн Nn Nn /n/
Ңң Ҥҥ Ꞑꞑ Ng ng /ŋ/
Оо Оо Oo Oo /o/, /o/
Өө Ӧӧ Ɵɵ Ɵɵ /ø/
Пп Пп Pp Pp /p/
Рр Рр Rr Rr /r/
Сс Сс Ss Ss /s/
Тт Тт Tt Tt /t/
Уу Уу Vv (1938 воӧдз)
Uu (1938—40)
Ww /w/, /ɤw/, /yw/, /ɯw/, /ɪw/
Ұұ Уу Uu (1938 воӧдз)
Ŭŭ (1938—40)
Uu /ɤ/
Үү Ӱӱ Yy Üü /y/
Фф Ff Ff /f/
Хх Хх Xx Hh /x/
Һһ Хх Hh Ⱨⱨ /h/
Цц Тс тс /ʦ/
Чч Тш тш Qq /ʧ/
Шш Шш Cc Xx /ʃ/
Щщ Шш шш /ʃʃ/
Ъъ
Ыы Ыы Ьь Ee /ɯ/
Іі Ии Ii (1938 воӧдз)
Jj (1938—40)
Ii /ɪ/
Ьь
Ээ Ее /e/
Юю Йу йу /jɤ/, /jy/
Яя Йа йа /ja/, /jæ/

Морта нимвежтасъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

Ме Мен Ми Біз
Тэ Сен, сіз Ті Сендер, сіздер
Сійӧ Ол Найӧ Олар

Лыдакывъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

1 - бір
2 - екі
3 - үш
4 - төрт
5 - бес
6 - алты
7 - жеті
8 - сегіз
9 - тоғыз
10 - он
20 - жиырма
30 - отыз
40 - қырық
50 - елу
60 - алныс
70 - жетніс
80 - сексен
90 - тоқсан
100 - жүз
1000 - мың

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]