Перейти к содержанию

Ҥ

Босьтӧма Wikipediaысь

Ҥҥ — кирилл анбурлӧн шыпас, бергалӧ мари, саха да алтай кывъясын. Шуанног — [ŋ].

Мукӧддырйи Ҥ вӧдитчисны важ славян анбурын небыд [nʲ] пасйӧм пыдди.