Кабувердьяну (кыв)

Босьтӧма Wikipediaысь

Кабувердьяну (cabuverdiánu, kriolu kabuverdianu, kriolu, kriol) - португал креол кыв, Кабо-Верде діяслӧн португалкӧд официал кыв. Анбур - латин (ALUPEC).

Кабувердьяну анбур ALUPEC[вежны | Вежны кодировкаын]

Шыпас Шуанног
a /a/ либӧ /ɐ/
á /a/
â /ɐ/
b /b/
d /d/
dj /tʒ/
e /e/
é /ɛ/
ê /e/
f /f/
g /ɡ/
h  
i /i/ либӧ /j/
í /i/
j /ʒ/
k /k/
l /l/
lh /ʎ/
m /m/
n /n/
nh /ɲ/
/ŋ/
o /o/
ó /ɔ/
ô /o/
p /p/
r /ɾ/ либӧ /ʀ/
rr /ʀ/
s /s/
t /t/
tx /tʃ/
u /u/ либӧ /w/
ú /u/
v /v/
x /ʃ/
y /i/
z /z/

Пример[вежны | Вежны кодировкаын]

Ôi Cábu Vêrdi,
Bô qu’ ê nhâ dôr más sublími
Ôi Cábu Vêrdi,
Bô qu’ ê nhâ angústia, nhâ paxõ
Nhâ vída nâce
Dí disafíu dí bú clíma ingrátu
Vontádi férru ê bô nâ nhâ pêtu
Gôstu pâ lúta ê bô nâ nhâs bráçu
Bô qu’ ê nhâ guérra,
Nhâ dôci amôr Stênde bús bráçu,
Bú tomâ-m’ nhâ sángui,
Bú rêga bú tchõ,
Bú flúri!
Pâ térra lôngi
Bêm cába pâ nôs
Bô cú már, cêu í bús fídju
N’ úm dôci abráçu dí páz

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]