3 (куим)

Материал из Wikipedia
3

3 (куим)2 да 4 костын лыдпас.

Кыв артмӧм[веськӧдны]

Коми кывлӧн сёрнисикасъясын[веськӧдны]

Коми мифологияын да фольклорын[веськӧдны]