Эвенки кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Эвенки кыв (Эвэды̄ турэ̄н) - тайö Эвенки асвеськӧдлан кытшын (ӧні Красноярск ладорын), Байкал сайын ладорын, Саха республикаын, а сідзжӧ Монголияын да войвыв Китайын тунгус-маньчжур кыв.

Эвенки анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

Латин (1929 - 1937)

A a B b C c D d E e Ə ə Ə̄ ə̄ F f
G g H h I i J j K k L l M m N n
Ņ ņ Ŋ ŋ O o P p R r S s T t U u
W w Z z Ʒ ʒ

Ӧнія кирилл

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж
З з И и Й й К к Л л М м Н н Ӈ ӈ
О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х
Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э
Ю ю Я я

Латин (Китайын)

A a
/a/
B b
/b/
C c
/ts/
D d
/d/
E e
/ə/
Ē ē
/e/
F f
/f/
G g
/ɡ/
Ḡ ḡ
/ɣ/
H h
/x/, /h/
I I
/i/
J j
/dʒ/
K k
/k/
L l
/l/
M m
/m/
N n
/n/
Ng ng
/ŋ/, /ˠ/
Ɵ ɵ
/ɔ/
O o
/ʊ/
P p
/p/
Q q
/tʃ/
R r
/r/
S s
/s/
T t
/t/
U u
/u/
V v
/ɵ/
W w
/w/
X x
/ʃ/
Y y
/j/
Z z
/dz/

Китайын да Монголияын эвенкиӧн сідзжӧ гижӧны важ монгол анбурӧн либӧ китайса иероглифъясӧн.

Важ монгол


a
/a/

e
/ə/

y, i
/i/

o
/ʊ/

o
/ɔ/

u
/o/

u
/u/

e
/ə/

n
/n/

ng
/ŋ/

b
/b/

p
/p/

g
/g/

g
/g/

m
/m/

l
/l/

s
/s/

x, sh
/ʃ/

t
/t/

d
/d/

q, ch
/tʃ/

j, zh
/dʐ/

y
/j/

r
/r/

w
/w/

f
/f/

k
/k/

h
/h/

Морта нимвежтасъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

Ме би Ми бу (тэтӧг), мит (тэкӧд)
Тэ си Ті су
Сійӧ нуӈан Найӧ нуӈартын

Лыдакывъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

1 - умун, умукэн
2 - дюр
3 - илан
4 - дыгин
5 - тунӈа
6 - нюӈун
7 - надан
8 - дяпкун
9 - егин
10 - дян
11 - дян умун
20 - дюрдяр
100 - умукэн нямади
1000 - умун тысяча
15612 - дян тунӈа тысяча нюӈун нямади дян дюр

Эвенкиӧн кывбур[вежны | Вежны кодировкаын]

Турэнми
Бурэкив би, су эрдэвэл,
Минэ Украйнэду,
Оедун урэ нодовэл
Хуклэдедэв таду.
Туг нодовэл, ичеттедэв
Чукалва, эмкэрвэ,
Хуклэденэ долдыттядав
Угэлвэ, Днепирвэ.
Бираят эесинэкин
Булэсэл соксэтын
Украйнэдук... Тэли илдям,
Дялви орирэктын.
Хэвэкивэ гэлэктэдем
Кутува эмэвдэн,
Илэлду хавалдярилду...
Сонгонмо долдыдан!
Маутылва су пэсинэл
Дуннэдук илдавэл
Булэсэлвэ соксэдитын
Су умивкандавэл.
Билми кутут, билми аят,
Омактаду инду
Минэ энел су омнгоро
Икэнду, турэнду.

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

  • Эвенгус — сайт о языке: учебники, словарь, разговорник.