Хииака

Босьтӧма Wikipediaысь
Хаумеа да Хииака

Хииака (Hiʻiaka) — тайӧ Хаумеалӧн спутник. Сылӧн радиус — 155 км. Хаумеаӧдз шӧр кост 49880 км. Хииака восьтісны Америкаса астрономъяс Майк Браун, Чедвик Трухильо да Дэвид Рабиновиц 2005 воын.