Форчуна кетелеерия

Материал из Wikipedia

Форчуна кетелеерия (латин Keteleeria fortunei) – пожӧм котырса кетелеерия увтырын пу сикас. Сійӧ быдмӧ войвыв Вьетнамын да Китайын.