Фива

Материал из Wikipedia
Thebe.jpg

Фива либӧ Теба — тайӧ Юпитерлӧн спутник. Сылӧн радиус — 49,3 км. Юпитерӧдз шӧр кост 221889 км. Фива восьтіс Америкаса астроном Стивен Синнот 1979 воын.