Уги кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Уги кыв (Basa Ugi, ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ) либӧ Буги кыв — тайӧ рытыв-лун Сулавеси ді вылын (Индонезия) малай-полинезия кыв. Анбуръяс — латин, уги аслыссикас анбур (ᨒᨚᨈᨑ, Lontara, urupu sulapa eppa — нёль пельӧса шыпасъяс).

Лонтара[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Гора пасъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Пас Ним Шуанног
◌ᨗ ᨈᨛᨈᨗᨑᨗᨕᨔᨛ təttiq riasəq [i]
◌ᨘ ᨈᨛᨈᨗᨑᨗᨕᨓ təttiq riawa [u]
◌ᨙ ᨀᨛᨌᨛᨑᨗᨕᨚᨒᨚ kəccəq riolo [e]
◌ᨚ ᨀᨛᨀᨛᨑᨗᨆᨘᨋᨗ kəccəq rimunri [o]
◌ᨛ ᨀᨛᨌᨛᨑᨗᨕᨔᨛ kəccəq riasəq [ə]

Консонантъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Шыпас Ним Шуанног
ka [kɔ]
ga [gɔ]
nga [ŋɔ]
ngka [ŋkɔ]
pa [pɔ]
ba [bɔ]
ma [mɔ]
mpa [mpɔ]
Шыпас Ним Шуанног
ta [tɔ]
da [dɔ]
na [nɔ]
nra [nrɔ]
ca [cɔ]
ja [ɟɔ]
nya [ɲɔ]
nca [ɲcɔ]
Шыпас Ним Шуанног
ya [jɔ]
ra [rɔ]
la [lɔ]
wa [wɔ]
sa [sɔ]
a [ɔ]
ha [hɔ]

Лыдакывъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

1 ᨙᨔᨉᨗ seqdi
2 ᨉᨘᨓ duwa
3 ᨈᨛᨒᨘ təllu
4 ᨕᨛᨄ əppaq
5 ᨒᨗᨆ lima
6 ᨕᨛᨊᨛ ənəŋ
7 ᨄᨗᨈᨘ pitu
8 ᨕᨑᨘᨓ aruwa
9 ᨕᨙᨔᨑ asera
10 ᨔᨄᨘᨒᨚ sapulo
20 ᨉᨘᨓᨄᨘᨒᨚ duwa pulo
30 ᨙᨈᨒᨘᨄᨘᨒᨚ təllu pulo
40 ᨄᨈᨄᨘᨒᨚ pata pulo
50 ᨒᨗᨆᨄᨘᨒᨚ lima pulo
60 ᨕᨛᨊᨛᨄᨘᨒᨚᨊ ənə pulona
70 ᨄᨗᨈᨘᨄᨘᨒᨚ pitu pulo
80 ᨕᨑᨘᨓᨄᨘᨒᨚᨊ aruwa pulona
90 ᨕᨙᨔᨑᨄᨘᨒᨚᨊ asera pulona
100 ᨔᨗᨑᨈᨘ siratu
1000 ᨔᨗᨔᨛᨅᨘ sisəbu
10 000 ᨔᨗᨒᨔ silasa
100 000 ᨔᨗᨀᨚᨈᨗ sikoti

Ыстӧдъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]