Сомали кыв

Босьтӧма Wikipediaысь
Сомали кыв (кельыдгӧрд рӧма)

Сомали (Afsoomaali, af Soomaali, араб الصومالية) — тайӧ Сомалиын, Сомалилендын, Эфиопияын, Кенияын, Джибутиын кушит кыв, Сомалиын да Сомалилендын официал кыв. Анбуръяс - латин, мукӧддырйи араб (вадаад, Wadaad), важӧн османья (Cismaanya, Osmanya, 𐒋𐒘𐒈𐒑𐒛𐒒𐒕𐒀), борама, каддарэ.

Сомали анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

Османья анбур
Борама анбур
Каддарэ анбур

Латин (1972 восянь)[вежны | Вежны кодировкаын]

Шыпас Ним Шуанног
' alef /ʔ/
B ba /b/
T ta /t/
J ja /tʃ/
X xa /ħ/
KH kha /χ/
D deel /d/
R ra /r/
S sa /s/
SH shiin /ʃ/
DH dha /ɖ/
C cayn /ʕ/
G ga /g/
F fa /f/
Q qaaf /ɢ/
K kaaf /k/
L laan /l/
M miim /m/
N nun /n/
W waw /w/
H ha /h/
Y ya /j/
A a /æ/ либӧ /ɑ/
E e /e/ либӧ /ɛ/
I i /i/ либӧ /ɪ/
O o /ɞ/ либӧ /ɔ/
U u /ʉ/ либӧ /u/

Османья (19201972)[вежны | Вежны кодировкаын]

Шыпас Ним Латин Шуанног Шыпас Ним Латин Шуанног Шыпас Ним Латин Шуанног
𐒀 alef [ʔ] 𐒁 ba b [b] 𐒂 ta t [t]
𐒃 ja j [tʃ] 𐒄 xa x [ħ] 𐒅 kha kh [χ]
𐒆 deel d [d] 𐒇 ra r [r] 𐒈 sa s [s]
𐒉 shiin sh [ʃ] 𐒊 dha dh [ɖ] 𐒋 cayn c [ʕ]
𐒌 ga g [g] 𐒍 fa f [f] 𐒎 qaaf q [ɢ]
𐒏 kaaf k [k] 𐒐 laan l [l] 𐒑 miin m [m]
𐒒 nuun n [n] 𐒓 waw w [w, ʉː, uː] 𐒔 ha h [h]
𐒕 ya y [j, iː, ɪː] 𐒖 a a [æ, ɑ] 𐒗 e e [e, ɛ]
𐒘 i i [i, ɪ] 𐒙 o o [ɞ, ɔ] 𐒚 u u [ʉ, u]
𐒛 aa [æː, ɑː] 𐒜 ee [eː, ɛː] 𐒝 oo [ɞː, ɔː]
Лыдпас 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Османья 𐒠 𐒡 𐒢 𐒣 𐒤 𐒥 𐒦 𐒧 𐒨 𐒩

Морта нимвежтасъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

Ме anigu / aan Ми innagu / aynu, annagu / aannu
Тэ adigu / aad Ті idinku / aad
Сійӧ isagu / uu, iyadu / ay Найӧ iyagu / ay

Лыдакывъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

0 - eber
1 - kow
2 - labo
3 - saddex
4 - afar
5 - shan
6 - lix
7 - toddobo
8 - sideed
9 - sagaal
10 - toban
11 - kow iyo toban
20 - labaatan
30 - soddon
40 - afartan
50 - konton
60 - lixdan
70 - todobaatan
80 - siddeetan
90 - sagaashan
100 - boqol
1000 - kun
1000000 - malyuun

Пример[вежны | Вежны кодировкаын]

Aadanaha dhammaantiis wuxuu dhashaa isagoo xor ah kana siman xagga sharafta iyo xuquuqada Waxaa Alle (Ilaah) siiyay aqoon iyo wacyi, waana in qof la arkaa qofka kale ula dhaqmaa si walaaltinimo ah.

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]