Сеселва (кыв)

Босьтӧма Wikipediaысь

Сеселва (Seselwa) либӧ сейшел креол кыв - франсуз креол кыв, Сейшел діяслӧн англичанкӧд да франсузкӧд официал кыв. Анбур - латин.

Сеселва анбур[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

A B D E F G I K L M N O P R S T U V W Y Z

Пример (Сейшел діяслӧн кып)[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Sesel ou menm nou sel patri.
Kot nou viv dan larmoni.
Lazwa, lanmour ek lape.
Nou remersye Bondye.
Preserv labote nou pei.
Larises nou losean.
En leritaz byen presye.
Pour boner nou zanfan.
Reste touzour dan linite.
Fer monte nou paviyon.
Ansanm pou tou leternite.
Koste Seselwa.

Лыдакывъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

1 Enn
2 De
3 Trwa
4 Kat
5 Senk
6 Sis
7 Set
8 Ywit
9 Nef
10 Dis

Ыстӧдъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]