Рапануи кыв

Босьтӧма Wikipediaысь
Ронго-ронго

Рапануи кыв (vananga Rapa Nui, ʻarero Rapa Nui) — тайӧ Рапа Нуи (Ыджыд лунлӧн) ді вылын малай-полинезия кыв. Анбур — латин, важӧн ронго-ронго.

Рапануи анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

Шыпас Шуанног Пример
A a a aringa
E e e era
H h h hare
I i i ivi
K k k koe
M m m maika
N n n nui-nui
NG ng, Ŋ ŋ, G g ŋ ngangata
O o o oru
P p p poki
R r ɾ Rapa Nui
T t t te
U u u uma
V v v viʻe
ʻ ʔ toʻoku

Пыртӧм кывъясын сідзжӧ: D d, F f, Ġ ġ, S s, CH ch, LL ll

Морта нимвежтасъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

Ӧтка лыд Вуджӧдӧм Кыка лыд Вуджӧдӧм Уна лыд Вуджӧдӧм
au ме taua (тэкӧд), maua (тэтӧг) ми (кыкнан) tatou (тэкӧд), matou (тэтӧг) ми
koe тэ ті (кыкнан) korua ті
ia сійӧ найӧ (кыкнан) raua найӧ

Лыдакывъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

1 (ka) tahi
2 (ka) rua
3 (ka) toru
4 (ka) ha
5 (ka) rima
6 (ka) ono
7 (ka) hitu
8 (ka) va’u/varu
9 (ka) iva
10 (ka) aŋahuru