Рапануи кыв

Материал из Wikipedia
Ронго-ронго

Рапануи кыв (vananga Rapa Nui, ʻarero Rapa Nui) - тайӧ Рапа Нуи (Ыджыд лунлӧн) ді вылын малай-полинезия кыв. Анбур - латин, важӧн ронго-ронго.

Рапануи анбур[веськӧдны]

Шыпас Шуанног Пример
A, a a aringa
E, e e era
H, h h hare
I, i i ivi
K, k k koe
M, m m maika
N, n n nui-nui
Ng, ng, ŋ, g ŋ ngangata
O, o o oru
P, p p poki
R, r ɾ Rapa Nui
T, t t te
U, u u uma
V, v v viʻe
’, ʻ ʔ toʻoku

Пыртӧм кывъясын сідзжӧ: d, f, g, s, ch, ll

Лыдакывъяс[веськӧдны]

1 (ka) tahi
2 (ka) rua
3 (ka) toru
4 (ka) ha
5 (ka) rima
6 (ka) ono
7 (ka) hitu
8 (ka) va’u/varu
9 (ka) iva
10 (ka) aŋahuru