Оромо (кыв)

Босьтӧма Wikipediaысь

Оромо (Afaan Oromo, Oromiffaa) — тайӧ Эфиопияын, Сомалиын, Кенияын кушит кыв. Анбуръяс — латин (Qubee), важӧн эфиоп (фидель), сапало.

Оромо анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

a /ʌ/
aa /ɑː/
b /b/
c /tʃʼ/
ch /tʃ/
d /d/
dh /ɗ/
e /ɛ/
ee /eː/
f /f/
g /g/
h /h/
i /ɪ/
ii /iː/
j /dʒ/
k /k/
l /l/
m /m/
n /n/
ny /ɲ/
o /ɔ/
oo /oː/
p /p/
ph /pʼ/
q /kʼ/
r /r/
s /s/
sh /ʃ/
t /t/
u /ʊ/
uu /uː/
v /v/
w /w/
x /tʼ/
y /j/
z /z/
' /ʔ/

Морта нимвежтасъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

Ме ana, na Ми nu
Тэ si Ті isin
Сійӧ isa, isii, ishii, isee, ishee Найӧ isaan

Лыдакывъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

1 - tokko
2 - lama
3 - sadii
4 - afur
5 - shan
6 - ja'a
7 - torba
8 - saddet
9 - sagal
10 - kudhan

Пример[вежны | Вежны кодировкаын]

Namooti hundinuu birmaduu ta'anii mirgaa fi ulfinaanis wal-qixxee ta'anii dhalatan. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu.

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]