Ниуэ кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Ниуэ кыв (ko e vagahau Niuē) — тайӧ Ниуэ ді вылын малай-полинезия кыв, англичанкӧд официал кыв. Анбур — латин.

Ниуэ анбур[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Aa, Āā, Ee, Ēē, Ff, Gg, Hh, Ii, Īī, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Ōō, Pp, Ss, Tt, Uu, Ūū, Vv, Rr

Морта нимвежтасъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Ӧтка лыд Вуджӧдӧм Кыка лыд Вуджӧдӧм Уна лыд Вуджӧдӧм
au ме taua (тэкӧд), maua (тэтӧг) ми (кыкнан) tautolu (тэкӧд), mautolu (тэтӧг) ми
koe тэ mua ті (кыкнан) mutolu ті
ia сійӧ laua найӧ (кыкнан) lautolu найӧ

Лыдакывъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

0 - nakai
1 - taha
2 - ua
3 - tolu
4 - fa
5 - lima
6 - ono
7 - fitu
8 - valu
9 - hiva
10 - hogofulu
11 - hogofulu ma taha
20 - uafulu
30 - tolugofulu
100 - taha e teau
1000 - taha e afe

Ыстӧдъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]