Перейти к содержанию

Мьен (кыв)

Босьтӧма Wikipediaысь

Мьен (Iu Mienh [ju mjɛn]), сідзжӧ яо — тайӧ лунвыв Китайын (Гуанси-Чжуан асвеськӧдлан районын да Хунань, Гуйчжоу, Гуандун, Юньнань провинцияясын), войвыв Вьетнамын, Лаосын да Таиландын мяо-яо (хмонг-мьен) кыв. Анбур — латин.

Мьен анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

Шыпас Шуанног Пример
hm /m̥/ hmien
m /m/ maiv, hnamv
hn /n̥/ hnoi
n /n/ nie, bun
hny /ɲ̥/ hnyangx
ny /ɲ/ nyei
hng /ŋ̊/ hngongx
ng /ŋ/ ngongh, zaangz
p /pʰ/ porngh
b /p/ benx
mb /b/ mbuo
t /tʰ/ tov
d /t/ da'nyeic
nd /d/ ndau
k /kʰ/ korqv
g /k/ ganh
nq /ɡ/ nqaang
q /ʔ/ zuqc
c /t͡sʰ/ congh
z /t͡s/ zingh
nz /d͡z/ nzangc
q /t͡ɕʰ/ qam
j /t͡ɕ/ jaix
nj /d͡ʑ/ njiuv
f /f/ fingx
s /s/ siang
h /h/ hoqc
y /j/ yie
w /w/ wetv
hl /l̥/ hlo
l /l/ laengz
Шыпас Шуанног Пример
a /ɐ/ japv
aa /a/ maa
aai /aːɪ/ laai
aau /aːʊ/ saau
ae /æ/ dae
ai /aɪ/ lai
ai /aɪ/ njaiz
au /aʊ/ ndau
e /e/ heh
ei /ɛɪ/ meih
er /ɜ/ sern
eu /ɜo/ beu
i /i/ i
o /o/ go
oi /oɪ/ oix
or /ɒ/ porng
ou /əu/ sou
u /u/ uv
Тонъяс
Шыпас Шуанног Пример
v /˦/, /˦˥/ maaiv
h /˧/ maaih
/˧/ maai
c /˨/, /˨˩/ maaic
x /˨˧/ maaix
z /˨˧/, /˨˧˨/ maaiz

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]