Монгол кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Монгол кыв (кирилл анбур: монгол хэл, важ монгол анбур: Monggol kele.svg mongɣol xele), сідзжӧ халха-монгол кыв либӧ халха кыв - тайӧ монгол кыв, Монголиялӧн да Пытшкӧсса Монголиялӧн (Китайын) каналан кыв.

Монгол анбур[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Монгол анбуръяс, шуйгавывсянь веськыдвылӧ: пагба, ланцза, тибет анбур, важ монгол анбур, китайса иероглифъяс да кирилл анбур.

Кирилл анбур[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Кирилл Шуанног Кирилл Шуанног Кирилл Шуанног Кирилл Шуанног
Аа a Ии i Пп p Чч
Бб b Йй j Рр r Шш ʃ
Вв w Кк k Сс s Щщ stʃ
Гг ɡ Лл ɮ Тт t Ыы i
Дд d Мм m Уу ʊ Ьь ʲ
Ее je Нн n Үү u Ээ e
Ёё Оо ɔ Фф f Юю
Жж Өө o Хх x Яя ja
Зз dz Цц ts
«Монгол», важ монгол анбурӧн.
«Монгол», кирилл анбурӧн.

Важ монгол анбур[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Шыпас Транслитерация
торйӧн водзын шӧрын помын Латин Кирилл
Mg a initial.png 2mg ae medial.png 3mg ae final.png3mg ae2 final.png a А
Mg e initial.png e Э
Mg i initial.png 2mg i medial.png

Mongol i middle2.jpg

3mg iy final.png i, yi И,Й, Ы, Ь
Mg ou initial.png 2mg öü2 medial.PNG 3mg ouöü final.PNG o, u О, У
Mg öü initial.PNG 2mg öü1 medial.PNG2mg öü2 medial.PNG 3mg ouöü final.PNGMongol oe tail.jpg ö, ü Ө, Ү
Mg n initial.png 2mg n1 medial.png

2mg n2 medial.png

3mg ae final.png3mg n2 final.png n Н
2mg ng medial.png 3mg ng final.png ng Н, НГ
Mg b initial.png 3mg ouöü final.PNG 3mg b1 final.png3mg b2 final.png b Б, В
Mg p initial.png 2mg p medial.png 3mg p final.png p П
Mg q initial.png 2mg q medial.png 3mg q final.png q Х
Mg gh initial.png 2mg gh1 medial.png2mg q medial.png 3mg gh1 final.png 3mg q final.png γ Г
Mg g initial.png 2mg g medial.png k Х
3mg g final.png g Г
Mg m initial.png 2mg m medial.png 3mg m final.png m М
Mg l initial.png 2mg l medial.png 3mg l final.png l Л
Mg s initial.png 2mg s medial.png 3mg s final.png s С
Mg sh initial.png 2mg sh medial.png 3mg sh final.png š Ш

Mg td initial.png 2mg td2 medial.png2mg td1 medial.png 3mg td final.png t, d Т, Д
Mg c initial.png 2mg c medial.png č Ч, Ц
Mg j initial.png 2mg j medial.png j Ж, З
Mg y initial.png 2mg y medial.png 3mg iy final.png y -Й, Е*, Ё*, Ю*, Я*
Mg r initial.png 2mg r medial.png 3mg r final.png r Р
Mg w initial.png 2mg w medial.png v В
Mg f initial.png 2mg f medial.png 3mg f final.png f Ф
Mg k initial.png 2mg k medial.png 3mg k final.png К
Mg ts initial.png 2mg ts medial.png (c) (ц)
Mg z initial.png 2mg z medial.png (z) (з)
Mg h initial.png 2mg h medial.png (h) (г, х)
Mg zh initial.png (zh) (-,-)
Mg ri initial.png (ř) (-,-)
Mg ch initial.png (chi) (-,-)

Латин анбур (19311941)[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Өө Pp Rr Ss Şş Tt Uu Vv Yy Zz Ƶƶ
a
p
tsʰ tʃʰ t e ɸ k
q
x i j
ʲ
h ɮ m n
ŋ
o
ɵ
ɔ r s ʃ ʉ ʊ ts

Морта нимвежтасъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Ме Би Ми Бид
Тэ Чи Ті Та
Сійӧ Тэр Найӧ Тэд

Лыдакывъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

1 - Нэг
2 - Хоёр
3 - Гурав
4 - Дѳрѳв
5 - Тав
6 - Зургаа
7 - Долоо
8 - Найм
9 - Ес
10 - Арав
11 - Арван нэг
20 - Хорь
30 - Гуч
40 - Дѳч
50 - Тавь
60 - Жар
70 - Дал
80 - Ная
90 - Ер
100 - Зуу
1000 - Мянга
10000 - Түм
100000 - Бум

Монголӧн кывбур[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

ГЭРЭЭСЛЭЛ
Нас барахын цагт
Намайг оршуулахдаа таминь
Өвгөн Днеприйн дэнжид
Өргөн налуу талбайд
Уужим газар харагдахаар
Усны шуугиан сонсогдохоор
Сайхан Украин нутгийн минь
Саруул талд тавиарай.
Тэрсүүд дайсны цусыг
Тэнүүн Украин нутгаас
Тэнгист урсгасан хойно
Тэнгэр бурханд залбирахаар
Тэрэлж уулсыг орхиж
Тэртээ бунхныд очно
Тэр цаг болтол би
Тэнгэр бурхныг мэдэхгүй
Намайг нутаглуулаад босоорой
Наадах дөнгөө эвдээрэй
Дайсны халуун цусанд
Дайчин зоригоо хатаагаарай
Найртай хүн ард минь
Намайгаа бүү мартаарай
Жаргалтай шинэ орондоо
Жавхалантай үгээр дурсаарай.

Ыстӧдъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]