Могаук (кыв)

Босьтӧма Wikipediaысь
Англичанӧн, могаукӧн да франсузӧн гижӧд

Могаук (Kanien’kéha), сідзжӧ мохок, мохаук, мохавкКанадаын (Онтарио да Квебек провинцияясын) да АӦШын (Нью-Йорк штатын) ирокез кыв. Анбур — латин (Iewennonnià:tha).

Могаук анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

a e h i k n o r s t w y á à é è ó ò ṉ en on ’ :, пыртӧм кывъясын m p

Лыдакывъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

1 - énska
2 - tékeni
3 - áhsen
4 - kaié:ri
5 - wisk
6 - iá:ia'k
7 - tsá:tah
8 - sha'té:kon
9 - tióhton
10 - oié:ri
11 - énska iawen:re
20 - téwahsen
30 - áhsen niwahsen

Пример[вежны | Вежны кодировкаын]

Teiohonwa:ka ne'ni akhonwe:ia
Kon'tatieshon iohnekotatie
Wakkawehatie wakkawehatie.
Okariata:ne tahotharatie
Tahsakohroria:ne ne tsi niho:ten
Ne se aonha:a thorihwaka:ion
Ne se aonha:a thorihwaka:ion

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]