Перейти к содержанию

Мальта кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Мальта кыв (Lingwa Maltija (Malti)) — тайӧ семит кыв, Мальталӧн каналан кыв.

Мальта анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

шыпас ним шуанног араб аналог
A a a a ـَ ، ـَا
B b be b ب
Ċ ċ ċe ʧ (چ)
D d de d د
E e e ɛ (ـَ ، ـَي)
F f effe f ف
Ġ ġ ġe ʤ ج
G g ge ɡ (ج ، گ)
GĦ għ ajn ʕː, ħː ع ، ح
H h akka ħ ه ، ة
Ħ ħ ħe ħ ح
I i i i ـِ
IE ie ie iɛ, iː ـِي
J j je j ي
K k ke k ك
L l elle l ل
M m emme m م
N n enne n ن
O o o o (ـُ ، ـَو)
P p pe p (پ)
Q q qe ʔ ء ، ق
R r erre r ر
S s esse s س
T t te t ت
U u u u ـُ ، ـُو
V v ve v (ڤ)
W w we w و
X x exxe ʃ / ʒ ش
Ż ż że z ز
Z z ze ʦ / ʣ (تْس)

Лыдакывъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

0 - xejn
1 - wieħed
2 - tnejn
3 - tlieta
4 - erbgħa
5 - ħamsa
6 - sitta
7 - sebgħa
8 - tmienja
9 - disgħa
10 - għaxra

Мальтаӧн кывбур[вежны | Вежны кодировкаын]

TESTMENT
Meta ġewwa sidri jieqaf
ħoss in-nifs aħħari,
fis idfnuni ta' l-Ukrajna
f'nofs il-ftuħ tax-xagħri,
biex minn hemm nitgħaxxaq noqgħod
bil-għoljiet, bl-egħlieqi,
u biex nisma' x-xmara Dniper
tgħajjat f'xatt għammieqi.


Meta mewġ id-Dniper mgħaddba
mill-Ukrajna jieħu
l-aħħar qtar ta' demm l-egħdewwa
li fil-blu jistrieħu,
dak in-nhar lejn Alia tiegħi
nitlaq minn dil-ħajja.
Qabel dan jitwettaq, 'l Alla
se nħallih warajja.


Wara d-difna, qumu kissru
l-ktajjen, mingħajr dnewwa.
u 'll-ħelsien li tkunu ksibtu
xarrbu b'demm l-egħdewwa.
Wara, f'dil-familja ġdida,
nitlob, ftakru fija;
f'dal-ħelsien tinsewx turuni
ħsieb ta' simpatija.