Перейти к содержанию

Лингала (кыв)

Босьтӧма Wikipediaысь

Лингала (Lingála), гежӧда нга́ла — тайӧ Демократия Конго Республикаын, Конго Республикаын, Шӧрвыв Африкаса Республикаын да Анголаын банту кыв. Анбур — латин, корсюрӧ мандомбе.

Лингала анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

Ичӧт шыпасъяс Ыджыд шыпасъяс Тонъяс Пример
a A á â ǎ nyama, matáta, sâmbóle, libwǎ
b B bísó
c C ciluba
d D madɛ́su
e E é ê ě komeka, mésa, kobênga
ɛ Ɛ ɛ́ ɛ̂ ɛ̌ lɛlɔ́, lɛ́ki, tɛ̂
f F lifúta
g G kogánga
gb Gb gbagba
h H bohlu
i I í î ǐ wápi, zíko, tî, esǐ
k K kokoma
l L kolála
m M kokóma
mb Mb kolámba
mp Mp límpa
n N líno
nd Nd ndeko
ng Ng ndéngé
nk Nk nkámá
ns Ns nsɔ́mi
nt Nt ntaba
ny Ny nyama
nz Nz nzala
o o ó ô ǒ moto, sóngóló, sékô
ɔ Ɔ ɔ́ ɔ̂ ɔ̌ sɔsɔ, yɔ́, sɔ̂lɔ, tɔ̌
p p pɛnɛpɛnɛ
r R malaríya
s S kopésa
t T tatá
u U ú butú, koúma
v V kovánda
w W káwa
y Y koyéba
z Z kozala

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]