Канури (кыв)

Босьтӧма Wikipediaысь

Канури (kanuri) — тайӧ Нигерияын, Нигерын, Чадын да Камерунын сахара кыв. Анбуръяс — латин, араб (аджами).

Канури анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

А a, В b, С c, D d, E e, Ǝ ǝ, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ny ny, O o, P p, R r, Ɍ ɍ, S s, Sh sh, T t, U u, W w, Y y, Z z

Лыдакывъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

1 - fal, tilo
2 - indi
3 - yaskə, yakkə
4 - degə
5 - uwu
6 - arakkə
7 - tulur
8 - wusku
9 - ləgar
10 - mewu

Пример[вежны | Вежны кодировкаын]

Adamgana woso kambe katambo ye daraja-a hakkiwa-ason kalkalye. Hankal-a nazaru-asoro kəzəpkə ye suro hal nəmharamiben kamazasoga letaiyin ye.

Ыстӧгъяс[вежны | Вежны кодировкаын]