Ительмен кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Ительмен кыв (итэнмэн), сідзжӧ камчадал кыв - тайӧ Коряк асвеськӧдлан кытшын (ӧні Камчатка ладорын) палеоазия кыв.

Ительмен анбур[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Латин (1930 вояс)

A a B в C c D d E e F f G g H h
I i Ь ь J j K k L l Ł ł M m N n
Ŋ ŋ O o P p Q q R r S s T t U u
W w X x Z z

Ӧнія кирилл

А а Ă ă Б б В в Г г Д д Е е Ё ё
Ж ж З з И и Й й К к К’ к’ Ӄ ӄ Ӄ’ ӄ’
Л л Љ љ Ӆ ӆ М м Н н Њ њ Ӈ ӈ О о
Ŏ ŏ П п П’ п’ Р р С с Т т Т’ т’ У у
Ў ў Ф ф Х х Ҳ ҳ Ц ц Ч ч Ч’ ч’ Ш ш
Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Ә ә Э э Ю ю Я я

Морта нимвежтасъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Ме кәмма Ми муза’н
Тэ кәзза Ті туза’н
Сійӧ әнна Найӧ итӽ

Ительменӧн кывбур[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

ӃТХИӅХКМИӇСХ
Ит'э т'изалкичэн кәмма,
Кқэ'мсатумиңсх ңэйңэнк,
Мизвин сәмтэнк, котлаҳ усхэнк,
Хнита'ин Украйнанк.
Тәлчкасчэ'н усхэ'н охэплаҳа'н
Днэпран коткот, әннан э'лэ'н,
Т'илфсасчэн хәрвәрвэкил,ҳ
Днэпран қ'эфқ'эф охэплаҳ.
Ит'э мӆимэ'н ҳақэла'а'н
Днэпранк нтхлаӆкичэн Украйнх'аӆ
Ифа сәмт мизвин ткиллаӆчэн
Тсэңаӆкичэн ностахчҳанкэ,
Тэқэнокэ — ифа, ифа
Кәмма нустахчах, хиқ т'исчэн.
Кәмма қэ'мсатуки қтэкэйсх,
Ҳэзу'н, фасхсэ'н, лыӆэ'н қтэсхэнсх,
Ҳақэла'ан мӆим хэктвэлаҳ
Ханкэ сәмтанкэ мниӆ қлыноэсх.
Кңалос ифалах, суньӆқзахэн,
Ифа кәмма, ч'амзанласха,
Әнтхвақ қиӆмиңсх, кәмма қтиӆхкмиңсх
Тэңланьл, кэрвэӆхэтномаӆ.

Ыстӧдъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]