Имбирь

Материал из Wikipedia
Имбирь
Имбирь

Имбирь (латин Zingiber officinale) – имбирь котырса имбирь увтырса быдмӧг сикас. Сійӧ быдмӧ Азияын.