Перейти к содержанию

Гаити креол кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Гаити креол кыв (Kreyòl ayisyen [kɣejɔl ajisjɛ̃]) - франсуз креол кыв, Гаитилӧн франсузкӧд официал кыв. Анбур - латин.

Гаити креол анбур

[вежны | Вежны кодировкаын]
Гаити Шуанног Пример
b b bagay
ch ʃ cheve
d d dènye
f f fig
g ɡ gòch
h h hinghang
j ʒ jedi
k k kle
l l lalin
m m moun
n n nòt
ng ŋ hinghang
p p pakèt
r ɣ rezon
s s sis
t t tonton
v v vwazen
w w wi
y j pye
z z zero
Гаити Шуанног Пример
a a abako
à a pàn
an ã anpil
e e kle
è ɛ fèt
en ɛ̃ mwen
i i lide
o o zwazo
ò ɔ deyò
on ɔ̃ tonton
ou u kafou
oun ũ youn
ui ɥi lannuit