9 (ӧкмыс)

Материал из Wikipedia
9

9 (ӧкмыс)8 да 10 костын лыдпас.

Кыв артмӧм[веськӧдны]

Коми кывлӧн сёрнисикасъясын[веськӧдны]

Коми мифологияын да фольклорын[веськӧдны]