Субӧта

Материал из Wikipedia

Субӧта, сідзжӧ пывсянлун — тайӧ лун вежонын пекнича да вежалун костын.

Ыстӧдъяс[веськӧдны]


Лунъяс вежонын
Выльлун | Воторник | Середа | Четверг | Пекнича | Субӧта | Вежалун