Нидерланд кыв

Материал из Wikipedia
Нидерланд да Улыс немеч кывъяс

Нидерланд кыв (de Nederlandse taal, het Nederlands), сідзжӧ голланд кыв либӧ фламанд кыв — тайӧ герман кыв, Нидерландъясын да Бельгияын (франс да немеч кывкӧд) каналан кыв.

Нидерланд анбур[веськӧдны]

# шыпас ним шуанног кирилл ним
1 A a a [a] а
2 B b bee [beː] бе
3 C c cee [seː] се
4 D d dee [deː] де
5 E e e [eː] э
6 F f ef [ɛf] эф
7 G g gee [ɣeː] гхе
8 H h ha [ɦa] гха
9 I i ie [i] и
IJ ij ij, lange ij [ɛɪ] эй, ланге-эй
10 J j jee [jeː] йе
11 K k ka [ka] ка
12 L l el [ɛɫ] эл
13 M m em [ɛm] эм
14 N n en [ɛn] эн
15 O o o [oː] о
16 P p pee [peː] пе
17 Q q kuu [kyː] кю
18 R r er [ɛɹ] эр
19 S s es [ɛs] эс
20 T t tee [teː] те
21 U u u [y] ю
22 V v vee [veː] ве
23 W w wee [ʋeː] уэ
24 X x iks [ɪks] икс
25 Y y y, Griekse ij, i-grec, ypsilon [ɛɪ] эй, хриксе-эй, и-грек, ипсилон
26 Z z zee [zeː] зе

Нидерландӧн кывбур[веськӧдны]

TESTAMENT
Als 'k dood ga, wil ik rusten
In Oekraïens grond,
Mijn graf hoog op een heuvel
Ziet heel de steppe rond.
Vandaar zal ik aanschouwen
Al wat mij dierbaar was,
De heuvels en de dalen
De bomen en het gras.
En steeds zal ik weer horen
Het brullen der rivier –
Totdat de trouwe Dnjepr
In golven breed en fier
Des vijands bloed in stromen
Wegvoert voorgoed naar zee.
Dan zal ik afsched nemen,
Verhoord is dan mijn beê.
Dan zal ik God aanbidden
En danken voor altijd,
Omdat mijn Oekraïne
Voor immer werd bevrijd.
Als allen één zijn, broeders,
In waarheid sterk en vrij,
Denk dan, met simple woorden,
O dan, denk dan aan mij!

Ыстӧдъяс[веськӧдны]