Сянлю

Материал из Wikipedia
Перейти к навигации Перейти к поиску
Сянлю (веськыдвылын) да Гунгун

Сянлю — тайӧ Гунгунлӧн спутник. Сылӧн радиус — 50 км. Гунгунӧдз шӧр кост 24000 км. Сянлю восьтісны Маддяр Муса астрономъяс Габор Мартон, Чаба Кишш да Томаш Мюллер 2010 воын.