Перейти к содержанию

Нидерланд кыв

Босьтӧма Wikipediaысь
(водзӧ ыстӧма «Нидерландса кыв»ысь)
Нидерланд да Улыс немеч кывъяс

Нидерланд кыв (de Nederlandse taal, het Nederlands), сідзжӧ голланд кыв либӧ фламанд кыв — тайӧ герман кыв, Нидерландъясын да Бельгияын (франсуз да немеч кывъяскӧд) каналан кыв.

Нидерланд анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

# шыпас ним шуанног кирилл ним
1 A a a [a] а
2 B b bee [beː] бе
3 C c cee [seː] се
4 D d dee [deː] де
5 E e e [eː] э
6 F f ef [ɛf] эф
7 G g gee [ɣeː] гхе
8 H h ha [ɦa] гха
9 I i ie [i] и
IJ ij ij, lange ij [ɛɪ] эй, ланге-эй
10 J j jee [jeː] йе
11 K k ka [ka] ка
12 L l el [ɛɫ] эл
13 M m em [ɛm] эм
14 N n en [ɛn] эн
15 O o o [oː] о
16 P p pee [peː] пе
17 Q q kuu [kyː] кю
18 R r er [ɛɹ] эр
19 S s es [ɛs] эс
20 T t tee [teː] те
21 U u u [y] ю
22 V v vee [veː] ве
23 W w wee [ʋeː] уэ
24 X x iks [ɪks] икс
25 Y y y, Griekse ij, i-grec, ypsilon [ɛɪ] эй, хриксе-эй, и-грек, ипсилон
26 Z z zee [zeː] зе

Морта нимвежтасъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

Ме ik ('k) Ми wij (we)
Тэ jij (je), u Ті jullie (je), u
Сійӧ hij (-ie), zij (ze), het ('t) Найӧ zij (ze)

Лыдакывъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

1 - een
2 - twee
3 - drie
4 - vier
5 - vijf
6 - zes
7 - zeven
8 - acht
9 - negen
10 - tien
11 - elf
12 - twaalf
13 - dertien
20 - twintig
28 - achtentwintig
30 - dertig
100 - honderd
200 - tweehonderd
698 - zeshonderdachtennegentig
1000 - duizend
2000 - tweeduizend
32348 - tweeëndertigduizend driehonderdachtenveertig
1000000 - miljoen
1000000000 - miljard

Нидерландӧн кывбур[вежны | Вежны кодировкаын]

TESTAMENT
Als 'k dood ga, wil ik rusten
In Oekraïnes grond,
Mijn graf hoog op een heuvel
Ziet heel de steppe rond.
Vandaar zal ik aanschouwen
Al wat mij dierbaar was,
De heuvels en de dalen
De bomen en het gras.
En steeds zal ik weer horen
Het brullen der rivier –
Totdat de trouwe Dnjepr
In golven breed en fier
Des vijands bloed in stromen
Wegvoert voorgoed naar zee.
Dan zal ik afsched nemen,
Verhoord is dan mijn beê.
Dan zal ik God aanbidden
En danken voor altijd,
Omdat mijn Oekraïne
Voor immer werd bevrijd.
Als allen één zijn, broeders,
In waarheid sterk en vrij,
Denk dan, met simple woorden,
O dan, denk dan aan mij!

Видзӧдӧй тшӧтш[вежны | Вежны кодировкаын]

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

«Википедиялӧн» логотип
«Википедиялӧн» логотип

Нидерланд кыв вылын
эм «Hoofdpagina»
википедия