6 (квайт)

Материал из Wikipedia
6

6 (квайт)5 да 7 костын лыдпас.

Кыв артмӧм[веськӧдны]

Коми кывлӧн сёрнисикасъясын[веськӧдны]

Коми мифологияын да фольклорын[веськӧдны]